Ilmastonmuutos - ilmiöoppiminen

Vinkkejä ilmastonmuutoksen ja ilmastokeskustelun käsittelemiseen. Materiaalia monialaiseen oppimiseen mm. mediakasvatukseen, yhteiskuntaopin, maantieteen ja ympäristöopin tunneille.

Ympäristö

Open ilmasto-opas

Open ilmasto-opas on aineopettajille opetus- ja kasvatustyön tueksi tehty opasmateriaali. Se kuvaa ilmastonmuutos-ilmiön jokaisen koulussa opetettavan oppiaineen näkökulmasta erikseen ja tarjoaa lisäksi kuvamateriaalia, sekä aihepiiriin sopivia tehtäväideoita jokaiselle oppiaineelle.
Kestävä kehitys
Suomen Punainen Risti

Riskien keskellä-sovellus

Mitä ilmastonmuutos merkitsee? Aiheuttavatko konfliktit humanitaarisia kriisejä, vai humanitaariset kriisit konflikteja? Millainen on pakolaisen polku? Kuinka epidemioita hallitaan? Miksi maa järisee tai tulvat uhkaavat?
Ympäristö
Wild Touch - association

Ice & Sky - laaja multimediaoppimateriaali ilmastosta

Ice & Sky - educational program on verkkosivusto ja oppimateriaali jäätiköiden ja ilmastonmuutoksen tutkimuksesta. Tarina kuljettaa oppijaa eteenpäin ja materiaalissa on kiinnostavasti yhdistelty videoita, animaatiota, audiota ja kuvia. Mielettömän kiinnostava kokonaisuus innostaa niin nuorta kuin aikuistakin!
Ympäristö
Luonto-Liitto, Maan ystävät, Dodo ja Nuorten Akate…

Ilmari-ilmastotiedotushankeen opetusmateriaalit

Ilmari-ilmastotiedotushankkeen tarkoitus on jakaa ilmastonmuutostietoa peruskoulun yläastelaisille ja lukiolaisille. Hankkeen puitteissa on tuotettu erilaisia pelimateriaaleja ilmastonmuutoksen perusteista. Materiaaleihin kuuluu myös ilmastopeli ja ilmastovisa.