Suomen Partiolaiset

Yli rajojen - menetelmiä pakolaisuuden ja ennakkoluulojen käsittelyyn

Menetelmäopas sisältää 13 toiminnallista rastia, joiden avulla pakolaisuuteen ja ennakkoluuloihin liittyviin kysymyksiin voidaan pureutua niin kouluissa, nuorisoalalla, partioryhmien koloilloissa kuin tapahtumissakin. Oppaan tehtävät sopivat 12-vuotiaille ja vanhemmille, mutta niistä on helppo muokata tekemistä myös nuoremmille. Menetelmäopasta voi soveltaa tilanteen mukaan, olipa ryhmä pieni tai suuri, aikaa yksi tunti tai kokonainen päivä, paikkana luokkahuone tai metsäaukea. 
 
Yli rajojen -menetelmäopas on toteutettu osana Suomen Partiolaisten kaksivuotista viestintä- ja globaalikasvatushanketta Globaalit muuttoliikkeet - menetetty ennakkoluulo. Mukana menetelmäoppaan tuottamisessa olivat myös hankkeen yhteistyökumppanit Suomen Pakolaisapu ja Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM).

Miten ja missä?
Vinkin muoto
Opas
Vinkkityyppi
Materiaalit
Mitä?
Oppiaineet
Historia ja yhteiskuntaoppi
Katsomusaineet
Laaja-alainen osaaminen
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Monilukutaito
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Ajattelu ja oppimaan oppiminen
Kenelle?
Kieli
Suomi
Kohderyhmä
Globaalikasvattajat
Yläkoulu
Toinen aste
Aikuiskasvatus