Climate Interactive

World Climate - ilmastokokoussimulaatio

World Climate - Climate Change Negotiations Game on simulaatio YK:n ilmastokokouksesta, jossa maita tai muita toimijoita edustajat ryhmät neuvottelevat ilmastonmuutoksen hillitsemisestä. Simulaatio hyödyntää interaktiivista tietokoneohjelmaa, joka neuvottelujen edetessä mallintaa, millaisia seurauksia niillä voisi olla.

Harjoitus sopii tietoisuuden lisäämisen lisäksi käytännön esimerkiksi YK:n kokouksen toiminnasta. Harjoituksen aikana opiskelijat oppivat ilmastonmuutoksesta, kansainvälisestä politiikasta ja ilmastopolitiikan haasteista. Interaktiivinen mallinnus näyttää, millaisia seurauksia toimilla on.

Harjoitus vaatii fasilitaattorin ja osallistujat jaetaan ryhmiin, jotka edustavat neuvottelujen osapuolia: valtioita, blokkeja tai muita ryhmittymiä.

Materiaali on englanninkielinen.

Miten ja missä?
Vinkin muoto
Toiminta
Vinkkityyppi
Materiaalit
Mitä?
Oppiaineet
Äidinkieli ja vieraat kielet
Historia ja yhteiskuntaoppi
Ympäristö ja luonnontieteet
Laaja-alainen osaaminen
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Monilukutaito
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Tieto-ja viestintäteknologinen osaaminen
Ajattelu ja oppimaan oppiminen
Kenelle?
Kieli
Englanti
Kohderyhmä
Globaalikasvattajat
Yläkoulu
Toinen aste
Aikuiskasvatus
Ilmastonmuutos - ilmiöoppiminen
Vinkkejä ilmastonmuutoksen ja ilmastokeskustelun käsittelemiseen. Materiaalia monialaiseen oppimiseen mm. mediakasvatukseen, yhteiskuntaopin, maantieteen ja ympäristöopin tunneille.