Rasisminvastaista materiaalia lapsi- ja nuorisokoulutukseen

Rasismin käsittely koululuokassa voi tuntua haastavalta, mutta kansalaisjärjestöt tarjoavat sen käsittelyyn myös apuvälineitä. Opetusmateriaalit tarjoavat tietoa monikulttuurisuudesta ja rasismista myös historiallisena käsitteenä, osallistavia rastitehtäviä ja työpajoja sekä tiedonhakua ja itsepohdiskelutehtäviä.

Rauha
Rauhankasvatusinstituutti ry

Rasisminvastainen oppimateriaali

Rauhankasvatusinstituutin julkaisema rasismin ja antisemitismin vastainen opetusmateriaali käsittelee rasismin käsitettä historiallisena ilmiönä ja luo yhteyksiä historiallisten ja nykyaikaisten rasismin muotojen välillä.
Moninaisuus
Rasmus-verkosto

RASMUS-verkosto

Rasmus-verkosto kokoaa yhteen rasismin, muukalaisvihan, muukalaispelon ja etnisen syrjinnän vastaiseen sekä monikulttuurisuutta ja ihmisoikeuksia edistävään työhön liittyviä toimijoita, tietoja ja tapahtumia.