Rasisminvastaista materiaalia lapsi- ja nuorisokoulutukseen

Katso tästä vinkkejä, miten rasismia ja syrjintää voi käsitellä oppitunneilla. Opetusmateriaali sisältää osallistavia rastitehtäviä, tiedonhakua sekä itsepohdiskelutehtäviä.

Rauha
Rauhankasvatusinstituutti ry

Rasisminvastainen oppimateriaali

Rauhankasvatusinstituutin julkaisema rasismin ja antisemitismin vastainen opetusmateriaali käsittelee rasismin käsitettä historiallisena ilmiönä ja luo yhteyksiä historiallisten ja nykyaikaisten rasismin muotojen välillä.
Moninaisuus
Rasmus-verkosto

RASMUS-verkosto

Rasmus-verkosto kokoaa yhteen rasismin, muukalaisvihan, muukalaispelon ja etnisen syrjinnän vastaiseen sekä monikulttuurisuutta ja ihmisoikeuksia edistävään työhön liittyviä toimijoita, tietoja ja tapahtumia.