Ilmastonmuutos - ilmiöoppiminen

Ilmastonmuutos on pinnalla myös kouluissa ja herättää ajatuksia oppilaissa. Tästä vinkkirepusta löydät työkaluja ilmastonmuutoksen ja sitä koskevan keskustelun käsittelyyn. Materiaaleissa aihetta käsitellään eri oppiaineiden näkökulmasta ja myös ilmastonmuutoksen seurauksien, kuten konfliktien ja pakolaisuuden kannalta. Tutustu ja löydä tarpeisiisi sopivat materiaalit ja menetelmät!

Ympäristö

Open ilmasto-opas

Open ilmasto-opas on aineopettajille opetus- ja kasvatustyön tueksi tehty opasmateriaali. Se kuvaa ilmastonmuutos-ilmiön jokaisen koulussa opetettavan oppiaineen näkökulmasta erikseen ja tarjoaa lisäksi kuvamateriaalia, sekä aihepiiriin sopivia tehtäväideoita jokaiselle oppiaineelle.
Kestävä kehitys
Suomen Punainen Risti

Riskien keskellä-sovellus

Mitä ilmastonmuutos merkitsee? Aiheuttavatko konfliktit humanitaarisia kriisejä, vai humanitaariset kriisit konflikteja? Millainen on pakolaisen polku? Kuinka epidemioita hallitaan? Miksi maa järisee tai tulvat uhkaavat?
Kestävä kehitys
Climate Interactive

World Climate - ilmastokokoussimulaatio

World Climate - Climate Change Negotiations Game on simulaatio YK:n ilmastokokouksesta, jossa maita tai muita toimijoita edustajat ryhmät neuvottelevat ilmastonmuutoksen hillitsemisestä. Se käyttää hyväkseen interaktiivista tietokoneohjelmaa, joka mallintaa neuvottelujen tuloksia niiden aikana. Neuvottelusimulaatiota voi käyttää lisäämään tietoisuutta ja se auttaa ymmärtämään myös YK:n ilmastoneuvottelujen toimintaa käytännössä.
Ympäristö
Luonto-Liitto, Maan ystävät, Dodo ja Nuorten Akate…

Ilmari-ilmastotiedotushankeen opetusmateriaalit

Ilmari-ilmastotiedotushankkeen tarkoitus on jakaa ilmastonmuutostietoa peruskoulun yläastelaisille ja lukiolaisille. Hankkeen puitteissa on tuotettu erilaisia pelimateriaaleja ilmastonmuutoksen perusteista. Materiaaleihin kuuluu myös ilmastopeli ja ilmastovisa.