Ilmastonmuutos - ilmiöoppiminen

Vinkkejä ilmastonmuutoksen ja ilmastokeskustelun käsittelemiseen. Materiaalia monialaiseen oppimiseen mm. mediakasvatukseen, yhteiskuntaopin, maantieteen ja ympäristöopin tunneille.

Ympäristö
Wild Touch - association

Ice & Sky - laaja multimediaoppimateriaali ilmastosta

Ice & Sky - educational program on verkkosivusto ja oppimateriaali jäätiköiden ja ilmastonmuutoksen tutkimuksesta. Tarina kuljettaa oppijaa eteenpäin ja materiaalissa on kiinnostavasti yhdistelty videoita, animaatiota, audiota ja kuvia. Mielettömän kiinnostava kokonaisuus innostaa niin nuorta kuin aikuistakin!
Ympäristö
Luonto-Liitto, Maan ystävät, Dodo ja Nuorten Akate…

Ilmari-ilmastotiedotushankeen opetusmateriaalit

Ilmari-ilmastotiedotushankkeen tarkoitus on jakaa ilmastonmuutostietoa peruskoulun yläastelaisille ja lukiolaisille. Hankkeen puitteissa on tuotettu erilaisia pelimateriaaleja ilmastonmuutoksen perusteista. Materiaaleihin kuuluu myös ilmastopeli ja ilmastovisa.