Eettisen kaupan puolesta ry

Vaatteita ja vastamainontaa -työpaja

Eetin sivuilta löytyy monipuolisesti materiaaleja vaatteiden ja kenkien elinkaareen sekä kuluttamiseen liittyen. Opetuksessa voi hyödyntää verkkotehtäviä, esityksiä, valokuvia, vastamainoksia, videoita, pelejä, karttoja ja taustamateriaalia.

Vaatteita ja vastamainontaa -työpajassa keskustellaan kartan, valokuvien ja vastamainosten kautta ja opitaan kestävästä kehityksestä, viestinnästä ja vaikuttamisen tavoista vaatetuotannossa. Vaatteita ja vastamainontaa -esitys on tuotettu vuoden 2018 hankkeessa, joka keskittyy kestävään kehitykseen, yritysviestintään ja vaikutustapoihin vaatetuotannossa.

Miten ja missä?
Vinkin muoto
Verkkoaineisto
Vinkkityyppi
Materiaalit
Mitä?
Oppiaineet
Äidinkieli ja vieraat kielet
Historia ja yhteiskuntaoppi
Katsomusaineet
Taito- ja taideaineet
Ympäristö ja luonnontieteet
Laaja-alainen osaaminen
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Monilukutaito
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Ajattelu ja oppimaan oppiminen
Kenelle?
Kieli
Suomi
Kohderyhmä
Globaalikasvattajat
Alakoulu
Yläkoulu
Toinen aste