Suomen UNICEF

UNICEF-rundan

Genom att motionera tillsammans hjälper ni barn i 11 asiatiska länder att få börja skolan. Ni kan ordna UNICEF-rundan då när det passar er och den är lätt att förverkliga med hjälp av det kostnadsfria evenemangspaketet.

Före evenemanget skaffar sig eleverna sponsorer ur sin närmaste krets. Sponsorerna lovar ge en valbar summa för varje kilometer eleven går. Vem som helst kan vara sponsor; allt från föräldrar till far- och morföräldrar, grannar eller lokala företagare. I skolan bekantar sig eleverna med UNICEFs arbete och barnens liv i Asien med hjälp av evenemangspaketet.

Miten ja missä?
Vinkin muoto
Toiminta
Vinkkityyppi
Menetelmät
Mitä?
Oppiaineet
Taito- ja taideaineet
Laaja-alainen osaaminen
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Ajattelu ja oppimaan oppiminen
Kenelle?
Kieli
Ruotsi
Suomi
Kohderyhmä
Alakoulu