Suomen Ympäristökasvatuksen Seura

Terve elämä -opetusmateriaali

Terve elämä -opetusmateriaali lähestyy kestävää kehitystä ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Millaisilla arkisilla keinoilla voimme edistää niin yhteisen ympäristömme hyvinvointia kuin omaa hyvinvointiamme? Terve elämä -opetusmateriaali on ensimmäinen kattava suomenkielinen julkaisu tästä aihepiiristä. Kohderyhmä on varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

Miten ja missä?
Vinkin muoto
Opas
Vinkkityyppi
Materiaalit
Mitä?
Oppiaineet
Taito- ja taideaineet
Ympäristö ja luonnontieteet
Laaja-alainen osaaminen
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Kenelle?
Kieli
Suomi
Kohderyhmä
Varhaiskasvatus
Alakoulu
Yläkoulu
Toinen aste