Plan International Suomi

Tehtäviä lapsen oikeuksista

Eri-ikäisille sopivia toiminnallisia tehtäviä lapsen oikeuksista. Jokaisen tehtävän yhteydessä on erikseen mainittu ikäryhmä.

Miten ja missä?
Vinkkityyppi
Materiaalit
Mitä?
Oppiaineet
Äidinkieli ja vieraat kielet
Historia ja yhteiskuntaoppi
Katsomusaineet
Laaja-alainen osaaminen
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Monilukutaito
Ajattelu ja oppimaan oppiminen
Kenelle?
Kieli
Suomi
Kohderyhmä
Varhaiskasvatus
Alakoulu
Yläkoulu
Toinen aste