Teema

Ympäristö

Ympäristö

Siisti Biitsi -rantojensiivousohjelma

Pidä Saaristo Siistinä ry:n Siisti Biitsi on rantojensiivousojelma, jonka puitteissa kuka tahansa voi järjestää omat rantasiivoustalkoot. Ohjelman tarkoituksena on herättää kiinnostusta rantojen roskaisuuteen, mahdollistaa konkreettisen ympäristötyön ja hauskan ulkoilun yhdistäminen sekä kerätä tietoa rantojen roskaisuudesta.
Ympäristö

Eläintaito.fi

Onko sinulla oma lemmikki tai haaveiletko sellaisesta? Tai kiinnostaako sinua eläinsuojelu muuten vain? Eläintaito.fi on SEY Suomen Eläinsuojelun erityisesti nuorille suunnattu verkkokurssi eläinten tarpeista ja hyvinvoinnista, eläinsuojelusta sekä vastuullisesta lemmikin omistamisesta. Kurssilla tutkaillaan omaa suhtautumista ja asenteita erityisesti lemmikkieläimiin sekä kartutetaan olennaisia tietoja ja taitoja.
Ympäristö

Metsän oppimispolku

Metsän oppimispolku on metsä- ja puuopetuksen malli, joka soveltuu varhaiskasvatuksesta lukioon. Metsän oppimispolulla metsä- ja puuopetus jakaantuu kuudeksi osa-alueeksi, joissa jokaisessa on ikävaiheittaiset päämäärät ja joihin pyritään eri tahojen yhteistyönä. Sisältää myös valmiita harjoituksia ja tehtäviä eri-ikäisille oppijoille.
Ympäristö

Kestävä kulutus -tietoiskut

Oppilaat tekevät ryhmätyötä, jossa jokainen ryhmä laatii omasta kestävän kulutuksen vastuualueestaan tietoiskun. Ryhmien tekemät tietoiskut monistetaan kaikille. Jokaisen tunnin lopuksi oppilaat kirjoittavat portfoliota, johon he pohtivat omia kulutusvalintojaan siltä päivältä.