Taksvärkki ry

Taksvärkin kouluvierailut

Taksvärkki ry kouluttaa vuosittain vapaaehtoisia globaalikasvatuksen kouluttajia tekemään kouluvierailuja suomen- ja ruotsinkielisissä peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Kouluvierailuita tehdään eri puolilla Suomea tarpeen mukaan.

Globaalikasvatuksen kouluttaja voi kertoa kuluvan lukuvuoden Taksvärkki-kampanjasta ja sen kohdemaasta tai lasten oikeuksista, vetää nuoria yhteiskunnalliseen osallistumiseen kannustavan Vaikuta! -työpajan tai ohjata Fotonovela-työpajan, jossa luodaan valokuvakertomus. Globaalikasvatuksen kouluttaja voi pitää vierailupäivän aikana useita oppitunteja. Oppitunneilla ja työpajoissa käytetään toiminnallisia menetelmiä. Taksvärkin globaalikasvatus pohjaa perus- ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmiin.

Kukin oppitunti räätälöidään yhteistyössä opettajan ja globaalikasvatuksen kouluttajan kanssa. Opettajan on oltava paikalla oppitunnin aikana.

Miten ja missä?
Vinkin muoto
Toiminta
Vinkkityyppi
Koulutukset ja vierailut
Mitä?
Oppiaineet
Äidinkieli ja vieraat kielet
Historia ja yhteiskuntaoppi
Katsomusaineet
Laaja-alainen osaaminen
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Kenelle?
Kieli
Englanti
Ruotsi
Suomi
Kohderyhmä
Alakoulu
Yläkoulu
Toinen aste