Suomen Punainen Risti

Suomen Punaisen Ristin globaalikasvatuksen opetusmateriaalit alakouluille

Alakoululaisille suunnattu materiaali koostuu neljästä kokonaisuudesta: puhdas vesi, ilmasto, tulvat ja ruoka. Jokaiseen kokonaisuuteen kuuluu aiheeseen liittyviä tarinoita ja kysymyksiä, joihin oppilaat voivat perehtyä itsenäisesti tai ryhmissä. Lisäksi materiaaliin kuuluu kuvaesityksiä ja toiminnallisia tehtäviä.

Aihekokonaisuuden voi käsitellä kokonaan tai perehtyä vain tiettyyn osaan siitä. Kokonaisuuksia on myös helppo yhdistellä. Lataa materiaalit Punaisen Ristin verkkosivuilta.

Miten ja missä?
Vinkin muoto
Verkkoaineisto
Mitä?
Oppiaineet
Historia ja yhteiskuntaoppi
Ympäristö ja luonnontieteet
Laaja-alainen osaaminen
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Ajattelu ja oppimaan oppiminen
Kenelle?
Kieli
Suomi
Kohderyhmä
Varhaiskasvatus