Seta

Setan tuottama monialainen oppimiskokonaisuus

Opetuskokonaisuus sukupuolten tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta sekä sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta. Opetuskokonaisuus yhdistelee eri oppiaineita, kuten äidinkieltä, ympäristöoppia, kuvataidetta, yhteiskuntaoppia ja musiikkia. Opetuskokonaisuus on toteutettu 6. luokkalaisten kanssa, mutta sitä voi soveltaa muillakin luokka-asteilla.  Tehtäviin kuluva aika vaihtelee ryhmästä riippuen, mutta kaikkien tehtävien jälkeen kannattaa varata reilusti aikaa keskustelulle.

Miten ja missä?
Vinkin muoto
Julkaisu
Vinkkityyppi
Materiaalit
Mitä?
Oppiaineet
Äidinkieli ja vieraat kielet
Historia ja yhteiskuntaoppi
Katsomusaineet
Taito- ja taideaineet
Ympäristö ja luonnontieteet
Kenelle?
Kohderyhmä
Alakoulu
Yläkoulu