Sisäministeriö

Romanit - koulun unohdettu vähemmistö?

Eri kouluaineiden oppisisällöissä romanit mainitaan harvoin, vaikka he ovat osa suomalaisen yhteiskunnan historiaa ja nykypäivää. Kun pääväestön oppilaat eivät saa koulussa oikeaa tietoa romaneista ja romanikulttuurista, he voivat perustaa näkemyksensä vain ennakkoluulojen ja kuulopuheiden varaan. Materiaali tutustuttaa 7 - 9-luokkien oppilaat romanien historiaan, tapakulttuuriin, yhteiskunnalliseen asemaan ja nykypäivään.

Romanit.fi-sivusta tarjoaa kattaasti tietoa romanien tapakulttuurista, nuorten elämästä, historiasta, yhteiskunnallisesta asemasta ja kielestä. Tehtävät on suunniteltu siten, että niitä voidaan käyttää yläkoulun opetussuunnitelman mukaan toteutetun opetuksen osana muun muassa historian, yhteiskuntaopin, elämänkatsomustiedon, uskonnon ja äidinkielen tunneilla. Materiaalia voidaan käyttää täydentämään muuta opetusta tai siten, että koko tunti koostetaan sen sisältämistä tehtävistä.

Aineisto koostuu tietopainotteisista sekä toiminnallisista ja pohtivammista tehtävistä. Monet tehtävät on rakennettu siten, että ne voidaan tehdä ryhmässä tai parityönä. Tehtävät on jaoteltu viiden teeman alle: Nuoret, Historia, Romanikulttuuri, Yhdenvertaisuus ja ennakkoluulot sekä Testaa tiedätkö -osio. Tehtävien lopussa on vinkkejä siihen, miten aiheen käsittelyä voi jatkaa ja syventää sekä täydentäviä tai vaihtoehtoisia materiaaleja. Lisää aineistovinkkejä on koottu myös tehtäväpaketin loppuun.

Miten ja missä?
Vinkkityyppi
Materiaalit
Mitä?
Oppiaineet
Äidinkieli ja vieraat kielet
Historia ja yhteiskuntaoppi
Katsomusaineet
Laaja-alainen osaaminen
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Monilukutaito
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Kenelle?
Kohderyhmä
Yläkoulu
Toinen aste