Suomen Punainen Risti

Riskien keskellä-sovellus

Riskien keskellä-sovellus tarjoaa katselmuksen globaaleista riskeistä, jotka vaikuttavat arkeemme nyt ja tulevaisuudessa. Karttasovelluksessa valitaan, mitä riskiä halutaan tarkastella. Kartalla riskialue näkyy punaisella ja jokaiseen riskiin voi perehtyä diasarjan avulla. Sovellus toimii tietokoneella, mutta sen voi ladata myös tabletille. Lisäksi SPR:n opettajaportaalista löytyy opettajien työkaluja aiheiden käsittelyyn oppitunneilla: www.spropettajaportaali.fi.

Miten ja missä?
Vinkin muoto
Verkkoaineisto
Vinkkityyppi
Materiaalit
Mitä?
Oppiaineet
Historia ja yhteiskuntaoppi
Katsomusaineet
Ympäristö ja luonnontieteet
Laaja-alainen osaaminen
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Kenelle?
Kohderyhmä
Globaalikasvattajat
Alakoulu
Yläkoulu
Toinen aste
Aikuiskasvatus
Ilmastonmuutos - ilmiöoppiminen
Vinkkejä ilmastonmuutoksen ja ilmastokeskustelun käsittelemiseen. Materiaalia monialaiseen oppimiseen mm. mediakasvatukseen, yhteiskuntaopin, maantieteen ja ympäristöopin tunneille.