Rauhankoulun harjoitteita: Still-kuvat

Ensin keskustellaan yhdessä koko ryhmän kanssa siitä, mitä konfliktit ovat. Mitä tapahtuu kun "rauha rikkoutuu"? Mistä ja miten ristiriidat syntyvät.

Osallistujat jaetaan 4-6 henkilön ryhmiin. Jokainen ryhmäläinen kertoo omalle ryhmälleen esimerkin itse kokemastaan ristiriitatilanteesta. Ohjaaja voi auttaa sanomalla, että esimerkki voi olla ihan tavallinen, jokapäiväisessä elämässä esille tuleva juttu ja kertoa esimerkin omasta elämästään.

Tämän jälkeen ryhmät valitsevat kerrotuista tarinoista yhden, josta he valmistavat still-kuvan. Ohjaaja antaa tietyn ajan kuvien valmistamiselle, jonka jälkeen jokainen kuva katsotaan ja käsitellään. Ohjaaja ohjaa etenkin pienempiä lapsia still-kuvan valmistamisessa. Kun kuvat ovat valmiita, kukin ryhmä vuorollaan esittää kuvansa muille ryhmille. Koska kuva on "jähmettynyt", eikä siihen sisälly puhetta, muut ryhmät saavat ensin arvailla mistä siinä on kyse, ja missä konflikti kuvassa ilmenee. Sen jälkeen ohjaaja voi pyytää oppilaita laittamaan kuvan puhumaan, muuttaa sitä jne.

Miten ja missä?
Vinkin muoto
Toiminta
Vinkkityyppi
Menetelmät
Mitä?
Oppiaineet
Äidinkieli ja vieraat kielet
Katsomusaineet
Laaja-alainen osaaminen
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Monilukutaito
Kenelle?
Kohderyhmä
Alakoulu
Yläkoulu
Toinen aste