Suomen Punainen Risti

Rasisminvastainen oppimateriaali ala- ja yläkouluille sekä toiselle asteelle

Tarjoamme peruskoulun ja lukion opettajille sekä nuorisotyöntekijöille käyttövalmista opetusmateriaalia, jossa käsitellään rasismia, erilaisuutta ja suomalaisuutta. Materiaalia löytyy useiden oppiaineiden tunneille ja se soveltuu kokonaisuudessaan myös nuorisotalojen käyttöön. Opetusrasteissa yhdistyvät tiedon hankkiminen, teemojen pohtiminen sekä toiminnallinen oppiminen. Rastimateriaalilla haluamme rohkaista opettajia ja nuorisotyöntekijöitä erilaisuuteen perustuvan syrjinnän avoimempaan käsittelyyn luokkahuoneissa ja nuorisotaloilla. Opetusrasteissa on selkeät ohjeet sekä oheismateriaalia. Ideoita voi käyttää joko sellaisinaan tai soveltaa omalle luokalle tai nuorisoryhmälle sopiviksi.
Miten ja missä?
Vinkkityyppi
Materiaalit
Mitä?
Oppiaineet
Äidinkieli ja vieraat kielet
Historia ja yhteiskuntaoppi
Katsomusaineet
Laaja-alainen osaaminen
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Monilukutaito
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Kenelle?
Kieli
Suomi
Kohderyhmä
Alakoulu
Yläkoulu
Toinen aste
Rasisminvastaista materiaalia lapsi- ja nuorisokoulutukseen
Katso tästä vinkkejä, miten rasismia ja syrjintää voi käsitellä oppitunneilla ja vapaa-ajan nuorisotoiminnassa. Opetusmateriaalit sisältävät tietoa rasismista ja monikulttuurisuudesta, osallistavia rastitehtäviä, työpajoja, tiedonhakua sekä itsepohdiskelutehtäviä.