Rauhankasvatusinstituutti ry

Rasisminvastainen oppimateriaali

Rauhankasvatusinstituutin julkaisema rasismin ja antisemitismin vastainen opetusmateriaali opettaa yläkoululaisille ja lukiolaisille rasismin ja muun syrjinnän vaaroista. Materiaali antaa käsityksen rasismista historiallisena ilmiönä ja luo yhteyksiä historiallisten ja nykyaikaisten rasismin muotojen välillä.

Materiaali sopii etenkin katsomusaineisiin ja historian opetukseen. Opetusmateriaaliin kuuluu kaksi osaa:

  • Vihko 1. Vuosisatojen vaino
  • Vihko 2. Ennakkoluuloja - minullako? Materiaali on luotu Anne Frank Housen ja OSCE:n luoman mallin mukaan, ja se on julkaistu 15 eri maassa.
Miten ja missä?
Vinkin muoto
Julkaisu
Vinkkityyppi
Materiaalit
Mitä?
Oppiaineet
Historia ja yhteiskuntaoppi
Katsomusaineet
Laaja-alainen osaaminen
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Ajattelu ja oppimaan oppiminen
Kenelle?
Kieli
Suomi
Kohderyhmä
Yläkoulu
Toinen aste
Rasisminvastaista materiaalia lapsi- ja nuorisokoulutukseen
Katso tästä vinkkejä, miten rasismia ja syrjintää voi käsitellä oppitunneilla ja vapaa-ajan nuorisotoiminnassa. Opetusmateriaalit sisältävät tietoa rasismista ja monikulttuurisuudesta, osallistavia rastitehtäviä, työpajoja, tiedonhakua sekä itsepohdiskelutehtäviä.