Punaisen Ristin rasisminvastainen koulumateriaali

Punaisen Ristin rasisminvastainen koulumateriaali tarjoaa tietoa rasismista ja monikulttuurisuudesta. Tehtävät herättelevät ihmisiä pohtimaan ennakkoluulojaan ja luopumaan niistä ympäri vuoden. Koulumateriaalit ovat vapaasti opettajien käytettävissä.

Miten ja missä?
Vinkkityyppi
Materiaalit
Mitä?
Oppiaineet
Äidinkieli ja vieraat kielet
Historia ja yhteiskuntaoppi
Katsomusaineet
Laaja-alainen osaaminen
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Ajattelu ja oppimaan oppiminen
Kenelle?
Kieli
Suomi
Kohderyhmä
Alakoulu
Yläkoulu
Toinen aste
Rasisminvastaista materiaalia lapsi- ja nuorisokoulutukseen
Katso tästä vinkkejä, miten rasismia ja syrjintää voi käsitellä oppitunneilla ja vapaa-ajan nuorisotoiminnassa. Opetusmateriaalit sisältävät tietoa rasismista ja monikulttuurisuudesta, osallistavia rastitehtäviä, työpajoja, tiedonhakua sekä itsepohdiskelutehtäviä.