Koordinaatti, opetus- ja kulttuuriministeriö, oikeusministeriö

Nuortenideat.fi - nuorten vaikuttamispalvelu

Nuortenideat.fi on valtakunnallinen nuorten vaikuttamispalvelu, jonka avulla nuoret voivat tehdä ehdotuksia, osallistua ja vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. Nuoret voivat itse kirjoittaa omia ehdotuksiaan joko oman lähiympäristönsä, esimerkiksi oman kunnan tai koulun, parantamiseen tai valtakunnallisia ehdotuksia, jotka heidän mielestään voitaisiin ottaa käyttöön koko maassa. Sivustolla voi selata ja kommentoida toisten ehdotuksia ja kysellä muiden mielipiteitä erilaisten gallupien avulla.

Palveluun ladatut ideat viedään eteenpäin, jos ideoija vain niin toivoo. Sivustolla toimii moderaattoreita, joiden tehtävänä on auttaa nuorta löytämään omalle ehdotukselle oikea eteenpäinviemisosoite.

Palvelu tarjoaa mahdollisuuden seurata päätöksentekoprosessia ideasta päätökseen, ja kaikkia siihen liittyviä vaiheita. Palvelua voidaan käyttää demokratiakasvatuksen välineenä esimerkiksi oppitunneilla sekä järjestöjen toiminnassa.

Nuortenideat.fi-palvelun kautta mahdollistuu nuorten oman ideoinnin lisäksi heidän mielipiteidensä kuuleminen. Organisaatioiden yhteyshenkilöt voivat julkaista kysymyksiä tai gallupeja nuorten kommentoitavaksi.

Palvelusta on opetus- ja harjoittelukäyttöön identtinen harjoitteluympäristö, jossa voidaan turvallisesti harjoitella ideoiden tekemistä ja kommentoimista.

Palvelun tuottavat yhteistyössä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatti, oikeusministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö.

Miten ja missä?
Vinkin muoto
Verkkoaineisto
Vinkkityyppi
Menetelmät
Mitä?
Oppiaineet
Historia ja yhteiskuntaoppi
Laaja-alainen osaaminen
Monilukutaito
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Tieto-ja viestintäteknologinen osaaminen
Kenelle?
Kieli
Suomi
Kohderyhmä
Yläkoulu
Toinen aste
Vinkkejä demokratiakasvatukseen
Miten käsitellä vaikuttamista ja valtaa nuorten kanssa? Opetussuunnitelman mukaan koulutuksen tehtävä on tukea aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamista ja tästä vinkkirepusta löydät vinkkejä opettajalle, miten käsitellä demokratian, vaikuttamisen ja vallan teemoja.