UNDP

Muuttuuko maailma paremmaksi? -kirja ja opetusmateriaali

UNDP:n Pohjoismaiden toimiston globaalikasvatussivustolla tarjotaan opettajille eri luokka-asteille sopivia valmiita verkkoharjoituksia, joiden avulla opetuksessa voidaan käsitellä maailmanlaajuisia kysymyksiä. Harjoitukset liittyvät Muuttuuko maailma paremmaksi? -kirjan sisältöön.

Kirjassa kuvataan yksinkertaisella ja kattavalla tavalla maailman kehitystä viime vuosikymmeninä. Se sisältää ajankohtaista tietoa saavutuksista, haasteista, YK:n vuosituhattavoitteista ja vuoden 2015 jälkeisistä kehitystavoitteista. Saat myös vinkkejä harjoituksista, keskustelukysymyksistä ja vaikuttamismahdollisuuksista.

Verkkomateriaali sisältää harjoituksia ja globaalikasvatusvinkkejä alakoulun, yläkoulun sekä lukion ja ammatillisten oppilaitosten opettajille. Kunkin harjoituksen yhteydessä selitetään sen tarkoitus ja työtapa. Lisäksi ilmoitetaan harjoitukseen keskimäärin kuluva aika.

Harjoitukset on laadittu Ruotsissa yhteistyössä Den Globala Skolan -hankkeen kanssa. Den Globala Skolan -verkostoon kuuluu yli 12 000 opettajaa, joilla on vankka kokemus kasvatustyöstä.

Miten ja missä?
Vinkin muoto
Julkaisu
Vinkkityyppi
Materiaalit
Mitä?
Oppiaineet
Äidinkieli ja vieraat kielet
Historia ja yhteiskuntaoppi
Ympäristö ja luonnontieteet
Laaja-alainen osaaminen
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Kenelle?
Kieli
Suomi
Kohderyhmä
Alakoulu
Yläkoulu
Toinen aste
Aikuiskasvatus