Väestöliitto

Mikä perhe? Perhe eri kulttuureissa

Kuka kuuluu perheeseen? Mitkä ovat perheen jäsenten oikeudet ja velvollisuudet? Voiko lapsen saada myös adoption kautta? Onko kahden samaa sukupuolta olevan mahdollista perustaa perhe? Mikä perhe?

Perhe eri kulttuureissa –julkaisu vastaa näihin ja moniin muihin kysymyksiin. Käsitys perheestä vaikuttaa siihen, miten hahmotamme paikkaamme maailmassa. Perherakenteiden muutokset heijastuvat yhteisöihin, yhteiskuntiin ja niiden kehitykseen.

Mikä perhe? –julkaisu käsittelee myös sitä muutosta, jota traditionaalisissa perheissä on tapahtunut viimeisten vuosikymmenien myötä. Materiaalin voi tilata maksutta Väestöliitolta. Materiaali soveltuu oheisaineistoksi koulujen ja aikuisoppilaitosten opetustyöhön sekä virikkeeksi kaikille kehitysmaakysymyksistä kiinnostuneille.

Miten ja missä?
Vinkin muoto
Opas
Vinkkityyppi
Materiaalit
Mitä?
Oppiaineet
Äidinkieli ja vieraat kielet
Historia ja yhteiskuntaoppi
Katsomusaineet
Laaja-alainen osaaminen
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Monilukutaito
Kenelle?
Kieli
Suomi
Kohderyhmä
Yläkoulu
Toinen aste
Aikuiskasvatus