Maan ystävät ry

Meidän kaikkien kaivokset

Materiaali sisältää viisi osuutta, joissa tutustutaan toiminnallisesti ja ilmiöpohjaisesti yhteyteemme kaivoksiin sekä kaivosten sosiaalisiin ja ekologisiin vaikutuksiin eri puolilla maapalloa. Materiaali ei anna valmiita vastauksia, vaan haastaa niin opettajat kuin oppilaat pohtimaan ratkaisujen moninaisuutta ja niiden hyviä ja huonoja puolia. Materiaalia voi käyttää useiden oppiaineiden tunneilla (esimerkiksi biologia, maantieto, historia, yhteiskuntaoppi, kemia, uskonto, elämänkatsomustieto), ja soveltuu lisäksi monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelun pohjaksi.

Miten ja missä?
Vinkin muoto
Julkaisu
Vinkkityyppi
Materiaalit
Mitä?
Oppiaineet
Historia ja yhteiskuntaoppi
Katsomusaineet
Ympäristö ja luonnontieteet
Laaja-alainen osaaminen
Monilukutaito
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Ajattelu ja oppimaan oppiminen
Kenelle?
Kieli
Suomi
Kohderyhmä
Yläkoulu
Toinen aste