Plan International Suomi

Matkalla - ideoita ja vinkkejä maahanmuuttajataustaisten nuorten toimintaan

Oppaassa esitellään Matkalla-projektin (2013-2016) teemoja ja työkaluja. Oppaassa keskitytään erityisesti maahanmuuttajanuorten kohtaamiin haasteisiin ja monikulttuurisessa vertaistoiminnassa projektivuosien aikana hyödynnettyihin menetelmiin. Matkalla-projektin keskeiset teemat ovat opiskelu, työelämä ja vapaa-aika. Oppaasta löytyy konkreettisia vinkkejä ja harjoitteita oman identiteetin etsintään, tulevaisuuden ja opintopolkujen hahmottamiseen, työelämätaitojen kartuttamiseen sekä
vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksien etsimiseen.

Harjoitteita voidaan käyttää myös muiden kuin maahanmuuttajataustaisten nuorten kanssa työskenneltäessä ja niitä voi soveltaa monipuolisesti nuorten toiminnassa.

Matkalla - ideoita ja vinkkejä maahanmuuttajataustaisten nuorten toimintaan

Miten ja missä?
Vinkin muoto
Opas
Vinkkityyppi
Menetelmät
Mitä?
Oppiaineet
Äidinkieli ja vieraat kielet
Historia ja yhteiskuntaoppi
Laaja-alainen osaaminen
Työelämätaidot ja yrittäjyys
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Monilukutaito
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Tieto-ja viestintäteknologinen osaaminen
Ajattelu ja oppimaan oppiminen
Kenelle?
Kieli
Suomi
Kohderyhmä
Globaalikasvattajat
Yläkoulu
Toinen aste
Aikuiskasvatus