Suomen YK-liitto

Malli-YK -kokous

Malli-YK -kokoukset ovat simulaatioita YK:n kokouksista. Malli-YK-kokouksen tavoitteena on YK-tietouden lisääminen, kansainvälisten suhteiden ja eri maiden poliittisten käytäntöjen ymmärtäminen. Kokoukseen valmistautuminen antaa nuorille tilaisuuden lisätä tietämystään globaaleista kysymyksistä ja ajankohtaisista politiikan keskustelun aiheista. Lisäksi Malli-YK-kokous harjaannuttaa keskustelu- ja väittelytaitoja, opettaa kokouskäytännöistä ja antaa esiintymisvarmuutta.

Miten ja missä?
Vinkin muoto
Toiminta
Vinkkityyppi
Materiaalit
Mitä?
Oppiaineet
Historia ja yhteiskuntaoppi
Ympäristö ja luonnontieteet
Laaja-alainen osaaminen
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Ajattelu ja oppimaan oppiminen
Kenelle?
Kieli
Suomi
Kohderyhmä
Alakoulu
Yläkoulu
Toinen aste
Aikuiskasvatus
Vinkkejä demokratiakasvatukseen
Miten käsitellä vaikuttamista ja valtaa nuorten kanssa? Opetussuunnitelman mukaan koulutuksen tehtävä on tukea aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamista ja tästä vinkkirepusta löydät vinkkejä opettajalle, miten käsitellä demokratian, vaikuttamisen ja vallan teemoja.