Plan International Suomi

Lapset kriisien kuvissa -media- ja taidekasvatusopas

Lapset kriisien kuvissa -oppaan tavoitteena on lisätä tietämystä lapsen oikeuksista ja kehitysmaiden lasten asemasta kriiseissä sekä kehittää nuorten media- ja kuvanlukutaitoja. Erityisesti toisen asteen opettajille, museopedagogeille sekä muille nuorten parissa työskenteleville suunnattu julkaisu koostuu asiantuntijoiden artikkeleista, taiteen ja median kuvista sekä kattavasta tehtäväosiosta.

Tehtävät soveltuvat muun muassa useiden eri aineiden opetukseen, museotyöskentelyyn, erilaisiin työpajoihin ja nuorisotyöhön.

Miten ja missä?
Vinkin muoto
Opas
Vinkkityyppi
Materiaalit
Mitä?
Oppiaineet
Taito- ja taideaineet
Laaja-alainen osaaminen
Monilukutaito
Ajattelu ja oppimaan oppiminen
Kenelle?
Kieli
Suomi
Kohderyhmä
Yläkoulu
Toinen aste