Suomen Rauhanpuolustajat

Läntisen tuolla puolen

Opetetaanko Suomen lapsille ja nuorille, että on olemassa ”länsi”, johon “me” kuulumme ja joka on vapaa, demokraattinen ja itsekriittinen? Perustuuko puhe lännestä historiaan ja onko länttä edes olemassa? Miksi haluamme niin kovasti kuulua länteen ja millaisia maailmankuvia länsi/ei-länsi-asettelulla tuotetaan?

Uusi opetussuunnitelma ja uudistettu yhdenvertaisuuslaki velvoittavat opettajia yhdenvertaisuuden edistämiseen. Yksi keino edistää yhdenvertaisuutta on tehdä koulussa ja yhteiskunnassa vallitsevat normit näkyviksi ja kyseenalaistaa ne. Läntisen tuolla puolen-mediakasvatusmateriaali herättelee keskustelua länteen keskittyneestä normistosta ja länsi-käsitteestä.

Materiaali tukee laaja-alaista oppimista sekä peruskoulussa että lukiossa, ja tuo normikriitisyyttä luokkahuoneisiin.

Miten ja missä?
Vinkin muoto
Verkkoaineisto
Vinkkityyppi
Materiaalit
Mitä?
Oppiaineet
Äidinkieli ja vieraat kielet
Historia ja yhteiskuntaoppi
Katsomusaineet
Taito- ja taideaineet
Ympäristö ja luonnontieteet
Laaja-alainen osaaminen
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Monilukutaito
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Ajattelu ja oppimaan oppiminen
Kenelle?
Kohderyhmä
Globaalikasvattajat
Alakoulu
Yläkoulu
Toinen aste
Aikuiskasvatus