Kilpailu ja kuluttajavirasto

Kuluttajataitojen opetus vuosiluokittain

Opettajille suunnattu kuluttajataitojen opetusmateriaali vuosiluokittain jaettuna. Teemoina ovat mm. kestävä kulutus, media ja tegnologia lukutaito, kotitalouden hallinta ja osallisuus, kuluttajan oikeudet ja vastuut, yksityistalous sekä markkinointi ja kaupallinen media.

Miten ja missä?
Vinkin muoto
Verkkoaineisto
Vinkkityyppi
Materiaalit
Mitä?
Oppiaineet
Äidinkieli ja vieraat kielet
Historia ja yhteiskuntaoppi
Katsomusaineet
Ympäristö ja luonnontieteet
Laaja-alainen osaaminen
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Monilukutaito
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Tieto-ja viestintäteknologinen osaaminen
Ajattelu ja oppimaan oppiminen
Kenelle?
Kieli
Suomi
Kohderyhmä
Globaalikasvattajat
Varhaiskasvatus
Alakoulu
Yläkoulu
Toinen aste