Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura

Kulttuurin vuosikello

Kulttuurin vuosikello on kulttuuriperinnön ja kulttuurisesti kestävän kehityksen vapaasti käytössä oleva materiaalipankki kouluille, päiväkodeille ja kaikille muille kasvatus- ja opetusalojen toimijoille.

Keräämme teemoihimme (paikallisuus, moninaisuus, kansainvälisyys, uskonnot ja katsomukset, taide ja luovuus, rakennus- ja luonnonperintö, perinteet ja sukupolvien välisyys) liittyen palveluun koko maan laajuisesti opetusmateriaaleja ja tuomme ne sinun käyttöösi.

Oikeus omaan kulttuuriin on perusoikeus ja yksi YK:n nimeämä lasten oikeus sekä vahvasti mukana myös eri opetus- ja kasvatussuunnitelmissa Suomessa.

Miten ja missä?
Vinkin muoto
Verkkoaineisto
Vinkkityyppi
Materiaalit
Mitä?
Oppiaineet
Äidinkieli ja vieraat kielet
Historia ja yhteiskuntaoppi
Katsomusaineet
Taito- ja taideaineet
Ympäristö ja luonnontieteet
Laaja-alainen osaaminen
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Monilukutaito
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Tieto-ja viestintäteknologinen osaaminen
Ajattelu ja oppimaan oppiminen
Kenelle?
Kieli
Suomi
Kohderyhmä
Globaalikasvattajat
Varhaiskasvatus
Alakoulu
Yläkoulu
Toinen aste
Aikuiskasvatus