Suomen luonnonsuojeluliitto

Koulumetsäopas

Koulumetsäopas esittelee opettajille ja kasvattajille havainnollisesti, miten oman koulun tai päiväkodin tärkeän lähimetsän käyttöä voidaan lisätä ja kehittää pysyvästi. Materiaali sisältää runsaasti tehtäviä, esimerkkejä ja valokuvia. Opas sopii myös kuntien kaupunkisuunnittelun, luonnonhoidon sekä opetus- ja sivistystoimen käyttöön. Oppaan on laatinut maatalous- ja metsätieteiden maisteri Virpi Sahi Koulumetsät arvoonsa -hankkeen kokemuksien pohjalta yhteistyössä hankekumppanien kanssa.

Oppaan sisältöjä ovat:

  • Koulumetsäkonsepti - mitä, miksi ja kenelle
  • Liikkeelle lähimetsään - jokamiehenoikeudet ja alkukartoitus tärkeän lähimetsän tiimoilta
  • Koulumetsän turvaamiskeinot ja yhteistyö maanomistajan kanssa
  • Luonnon monimuotoisuus ja sen merkitys koulujen ja päiväkotien lähimetsissä
  • Koulumetsän hoitosuosituksia ja turvallisuus koulumetsässä
  • Ulkona oppimisen ja metsäluontokasvatuksen kehittäminen
  • Kaupungit ja kunnat koulumetsätyön edistäjinä

Sahi, Virpi: Koulumetsäopas - käsikirja koulujen ja päiväkotien lähimetsien käyttöön ja turvaamiseen. 102 s.+5 liites. ISBN 978-952-9693-70-2 (PDF). Suomen luonnonsuojeluliitto ry 2014.

Lue lisää oppaasta Suomen luonnonsuojeluliiton sivuilta.

Miten ja missä?
Vinkin muoto
Opas
Vinkkityyppi
Materiaalit
Mitä?
Oppiaineet
Ympäristö ja luonnontieteet
Laaja-alainen osaaminen
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Kenelle?
Kieli
Suomi
Kohderyhmä
Alakoulu