Rauhankasvatusinstituutti

Koulu vailla vertaa! -opas yhdenvertaisuussuunnitteluun

Opas antaa käytännönläheisiä työkaluja sellaisen yhdenvertaisuussuunnitelman tekoon, josta on todellista hyötyä oppilaitoksesi arjessa. Esiopetuksen, perusopetuksen, toisen asteen vapaan sivistystyön ja korkeakoulutuksen toimintaympäristöt ja toimijat ovat erilaisia. Opas ei anna yhtä valmista mallia yhdenvertaisuussuunnitelmalle, vaan tavoitteena on auttaa luomaan kullekin oppilaitokselle sopivin prosessi.

Yhdenvertaisuussuunnitelmasta ei saa tulla uusi pölyttyvä paperipinkka opettajanhuoneeseen, vaan sen pitää toimia vahvana pohjana kaikille viihtyisämmän kouluyhteisön rakentamiseen. Opas sisältää paljon vinkkejä toimenpiteistä, jotka koskevat esimerkiksi opetusmenetelmiä ja toimintakulttuuria, kiusaamiseen puuttumista sekä syrjinnän vaarassa olevien oppilaiden tarpeiden huomioimista. Siinä käsitellään suunnitelman teon eri vaiheita koulun tilanteen selvittämisestä aina toimenpiteiden valintaan ja suunnitelmasta tiedottamiseen. Oppaaseen on poimittu vinkkejä kansalaisjärjestöjen materiaalista ja esimerkkejä oppilaitosten yhdnevertaisuus- ja tasa-arvotyöstä.

Miten ja missä?
Vinkin muoto
Opas
Vinkkityyppi
Materiaalit
Mitä?
Oppiaineet
Äidinkieli ja vieraat kielet
Katsomusaineet
Taito- ja taideaineet
Laaja-alainen osaaminen
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Kenelle?
Kieli
Suomi
Kohderyhmä
Varhaiskasvatus
Alakoulu
Yläkoulu
Toinen aste
Aikuiskasvatus