Luonto-Liitto

Kiertotalousnetti

Kiertotalous on kokonaisvaltainen ajattelutapa, jossa kulutus perustuu omistamisen sijaan lainaamiseen, jakamiseen ja kierrättämiseen. Kiertotaloudessa tuotteiden ostaminen korvautuu suurelta osin palvelujen ostamisella ja erilaiset jakamistalouden muodot yleistyvät. Lisäksi jätteiden syntyminen on hyvin vähäistä, sillä käyttökelvottomien tuotteiden sisältämät materiaalit kierrätetään kokonaan ja ne palautuvat uudelleen käyttöön uusien tuotteiden muodossa.

Luonto-Liiton Kiertotalousnetti on yläkouluikäisille suunnattu kattava tietopaketti kiertotaloudesta. Sivuston oppillaille-osiosta löytyy orientaatio, jonka avulla on hyvä perehtyä kiertotalouden maailmaan, mikäli aihe ei ole ennestään tuttu. Orientaation lisäksi osiosta löytyy ohjeet myös kiertotalouskilpailuun, johon voivat ottaa osaa kaikki yläkoulun oppilaat.

Opettajalle-osiosta löytyy tehtäväpankki, joka sisältää paljon erilaisia kiertotalousaiheisia tehtäviä ja pelejä. Kiertotalouden teemat sopivat käsiteltäviksi useiden eri oppiaineiden yhteydessä.

Kiertotalousnetin kautta voit myös tilata Luonto-Liiton kouluvierailijan luokkaasi pitämään toiminnallisen oppitunnin kiertotaloudesta.

Miten ja missä?
Vinkin muoto
Verkkoaineisto
Vinkkityyppi
Materiaalit
Mitä?
Oppiaineet
Äidinkieli ja vieraat kielet
Historia ja yhteiskuntaoppi
Katsomusaineet
Taito- ja taideaineet
Ympäristö ja luonnontieteet
Laaja-alainen osaaminen
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Ajattelu ja oppimaan oppiminen
Kenelle?
Kohderyhmä
Yläkoulu