Lyfta

Interaktiivinen Awra Amba 360°

Interaktiivinen Awra Amba 360° -oppimisympäristö avaa oven etiopialaisen kyläyhteisön elämään. Awra Amban ja siihen liittyvien oppimateriaalien avulla voidaan käsitellä aiheita demokratiasta terveyteen ja rauhasta yrittäjyyteen.

Awra Amba 360° on alan pioneerien taidonnäyte, joka on saanut paljon kansainvälistä huomiota ja tunnustusta. Nyt interaktiivinen Awra Amba -dokumentti on laajennettu digitaaliseksi oppimisympäristöksi, jonka tueksi opetusalan ammattilaiset ovat suunnitelleet kattavan oppimateriaalikokonaisuuden uuteen opetussuunnitelmaan perustuen.

Koulu saa Awra Amba -oppimisympäristön käyttöönsä vuodeksi kerrallaan. Lisenssi avaa Awra Amban kaikille koulun opettajille ja oppilaille. Pakettiin kuuluu digitaalisen oppimisympäristön lisäksi koko laaja opetusmateriaali. Opetusmateriaalipaketti sisältää valmiita tuntisuunnitelmia, lyhyiden kokonaisuuksien suunnittelun pohjaksi soveltuvia aktiviteetteja sekä laajan lisämateriaalin. Awra Amba -kokonaisuudesta löytyy resursseja moniin teemoihin ja oppiaineisiin. Tutustuminen kannattaa aloittaa silmäilemällä läpi opettajan oppaan johdantoluku, joka antaa kattavan käsityksen Awra Amban mahdollisuuksista. Awra Amba rakentuu kymmenen lyhytelokuvan avaamien teemojen ympärille.

Elokuvien teemat:

  • Avioliitto ja perhe
  • Demokratia
  • Koulutus
  • Usko ja rauha
  • Terveys
  • Vanhustenhoito
  • Yrittäjyys
  • Sukupuolten tasa-arvo
  • Myötätunto
  • Kestävä kasvu

Awra Amba on todellinen paikka, ja sen asukkaat ovat olleet aktiivisesti osallisina digitaalisen kylän sisältöjen suunnittelussa.

Miten ja missä?
Vinkin muoto
Verkkoaineisto
Vinkkityyppi
Materiaalit
Mitä?
Oppiaineet
Historia ja yhteiskuntaoppi
Katsomusaineet
Ympäristö ja luonnontieteet
Laaja-alainen osaaminen
Työelämätaidot ja yrittäjyys
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Kenelle?
Kieli
Englanti
Suomi
Kohderyhmä
Alakoulu
Yläkoulu