Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL, Äidinkielen opettajien liitto ja Häiriköt-päämaja

Ilmastoterveisiä Etelästä -hankkeen oppimateriaalit

Ilmastoterveisiä Etelästä -oppimateriaalin tarkoituksen on tukea erityisesti yläkoulu ja toisen asteen opettajia ilmastoaiheen käsittelyssä koulussa. Oppimateriaalissa ilmastonmuutosta katsotaan globaalin etelän ilmastotoimijoiden tarinoiden kautta. Lisäksi materiaali ohjaa oppilaita median ja mainonnan tuottamien ilmastoviestien kriittiseen tarkasteluun. Erityisesti huomiota kiinnitetään siihen, miten ilmastouutisia voitaisiin täydentää, jotta myös Etelän näkemykset tulisivat huomioiduiksi.

Ilmastoterveisiä Etelästä -hankkeen puitteissa tuotettu materiaali sisältää esimerkiksi opettajan taustamateriaalin, vastamainostyöpajan ja ilmastovisan. Kaikki materiaalit löytyvät Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry:n verkkosivulta.

Miten ja missä?
Vinkin muoto
Julkaisu
Vinkkityyppi
Materiaalit
Mitä?
Laaja-alainen osaaminen
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Monilukutaito
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Ajattelu ja oppimaan oppiminen
Kenelle?
Kieli
Suomi
Kohderyhmä
Yläkoulu
Toinen aste