WWF

Ilmastonmuutos ja arktiset eläimet

WWF:n opetusmateriaali sisältää ajantasaista ja kiinnostavaa tietoa nuorille ja aikuisille ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista arktisen alueen eläimiin. Valmis PowerPoint-esitys, jossa upeat kuvat. Sopii erityisesti yläkoulun ja lukion biologian tunneille.

Miten ja missä?
Vinkin muoto
Verkkoaineisto
Vinkkityyppi
Materiaalit
Mitä?
Oppiaineet
Ympäristö ja luonnontieteet
Laaja-alainen osaaminen
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Kenelle?
Kieli
Suomi
Kohderyhmä
Yläkoulu
Toinen aste
Ilmastonmuutos - ilmiöoppiminen
Vinkkejä ilmastonmuutoksen ja ilmastokeskustelun käsittelemiseen. Materiaalia monialaiseen oppimiseen mm. mediakasvatukseen, yhteiskuntaopin, maantieteen ja ympäristöopin tunneille.