Luonto-Liitto, Maan ystävät, Dodo ja Nuorten Akatemia

Ilmari-ilmastotiedotushankeen opetusmateriaalit

lmari-ilmastotiedotushanke oli Maan ystävien, Dodon, Luonto-Liiton ja Nuorten Akatemian yhteinen hanke, jossa koulutetut ilmastolähettiläät vierailivat yläkouluissa, lukioissa ja toisen asteen oppilaitoksissa kertomassa ja keskustelemassa ilmastonmuutoksesta. Ilmari-ilmastotiedotushankkeen tarkoitus on jakaa ilmastonmuutostietoa peruskoulun yläastelaisille ja lukiolaisille.Hanke alkoi syksyllä 2003 ja toukokuun 2007 loppuun mennessä ilmastolähettiläät ovat pitäneet oppitunnin tai kaksoistunnin yli 950 ryhmälle, ja näiden kouluvierailujen kautta ilmastonmuutokseen on tutustunut yli 20 000 nuorta. Hankkeessa on koulutettu 140 ilmastolähettilästä eri puolilta Suomea.

Hankkeen puitteissa on tuotettu erilaisia materiaaleja ilmastonmuutoksen perusteista.

Miten ja missä?
Vinkin muoto
Verkkoaineisto
Vinkkityyppi
Materiaalit
Mitä?
Kenelle?
Kieli
Englanti
Suomi
Ilmastonmuutos - ilmiöoppiminen
Vinkkejä ilmastonmuutoksen ja ilmastokeskustelun käsittelemiseen. Materiaalia monialaiseen oppimiseen mm. mediakasvatukseen, yhteiskuntaopin, maantieteen ja ympäristöopin tunneille.