Taksvärkki ry

Fotonovela – tarinankerrontaa yli kieli- ja kulttuurirajojen

Kieli- ja kulttuurirajat ylittävä Fotonovela-menetelmä tuo yhteen bolivialaisten, guatemalalaisten ja suomalaisten nuorten tarinoita vaihtelevista teemoista kuten nuorten oikeuksista, ystävyydestä ja ympäristöstä. Fotonovelassa kerrotaan valokuvien ja tekstien avulla lyhyt tarina ja tutustutaan toisessa kulttuurissa elävien nuorten tarinoihin toiminnallisten harjoitusten kautta. Valmiit tarinat ladataan nettiin osoitteeseen www.fotonovela.fi, mikä mahdollistaa ajatusten ja kokemusten jakamisen yli Atlantin.

Miten ja missä?
Vinkin muoto
Opas
Vinkkityyppi
Materiaalit
Mitä?
Oppiaineet
Äidinkieli ja vieraat kielet
Katsomusaineet
Taito- ja taideaineet
Laaja-alainen osaaminen
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Monilukutaito
Ajattelu ja oppimaan oppiminen
Kenelle?
Kieli
Englanti
Suomi
Kohderyhmä
Yläkoulu
Toinen aste