KILN

The Carbon Map -päästökartta

Värikäs ja interaktiivinen kartta helpottaa visualisoimaan eri valtioiden hiilidioksidipäästöjä ja roolia ilmastonmuutoksen kehityksessä. Alun perin Maailmanpankin Apps for Climate -kilpailuun luodun kartan takana ovat Duncan Clark ja Robin Houston.

Interaktiivista karttaa voi tarkastella esimerkiksi historiallisten hiilidioksidipäästöjen, väkiluvun tai ilmastonmuutoksen aiheuttaman uhan näkökulmasta.

Miten ja missä?
Vinkin muoto
Verkkoaineisto
Vinkkityyppi
Materiaalit
Mitä?
Oppiaineet
Historia ja yhteiskuntaoppi
Katsomusaineet
Ympäristö ja luonnontieteet
Laaja-alainen osaaminen
Monilukutaito
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Ajattelu ja oppimaan oppiminen
Kenelle?
Kieli
Englanti
Kohderyhmä
Globaalikasvattajat
Alakoulu
Yläkoulu
Toinen aste
Aikuiskasvatus
Ilmastonmuutos - ilmiöoppiminen
Vinkkejä ilmastonmuutoksen ja ilmastokeskustelun käsittelemiseen. Materiaalia monialaiseen oppimiseen mm. mediakasvatukseen, yhteiskuntaopin, maantieteen ja ympäristöopin tunneille.