Seta ry

Älä oleta - Normit nurin! -opas

Oppaassa etsitään keinoja, joilla voidaan puuttua syrjiviin normeihin ja tehdä koulusta yhdenvertaisemman oppimisympäristön kaikille. Yhteiskunnan normit vaikuttavat koulujen arkeen.

Opas pyrkii tarjoamaan välineitä erityisesti normien ulkopuolelle putoavien nuorten kokemusten ymmärtämiseen. Normien haastaminen palvelee kaikkia opiskelijoita – jokainen ansaitsee tulla kohdatuksi omana itsenään. Oppaassa on myös käytännön harjoituksia, jotka auttavat käsittelemään syrjintää kouluissa.

Opas on tarkoitettu opettajille, mutta se on käyttökelpoinen kenelle tahansa, joka työskentelee nuorten parissa. Se on ensisijaisesti suunnattu toisen asteen oppilaitoksille, mutta soveltuu myös yläkouluihin. Oppaassa käytetään selkeyden vuoksi termejä koulu ja oppilaitos, sekä oppilas ja opiskelija samassa tarkoituksessa.

Opas esittää syrjinnän vastaiseen työhön apuvälineeksi normikriittistä asennetta. On tärkeää pohtia mitä syrjinnän, kiusaamisen ja ulkopuolelle sulkemisen taustalla on.

Miten ja missä?
Vinkin muoto
Opas
Vinkkityyppi
Materiaalit
Mitä?
Oppiaineet
Äidinkieli ja vieraat kielet
Historia ja yhteiskuntaoppi
Katsomusaineet
Laaja-alainen osaaminen
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Monilukutaito
Ajattelu ja oppimaan oppiminen
Kenelle?
Kieli
Suomi
Kohderyhmä
Yläkoulu
Toinen aste