Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi ry

Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi ry

Esittely

Suomen Ympäristökasvatuksen Seura (Sykse) ry on ympäristökasvatuksen tukemiseen ja edistämiseen erikoistunut valtakunnallinen asiantuntijajärjestö. Toiminnan tavoitteena on kestävän elämäntavan edistäminen.
Globaalikasvatuksen osa-alueet