WWF Suomi

WWF Suomi

Esittely

WWF Suomi on osa laajaa, kansainvälistä WWF-verkostoa, jolla on toimintaa yli sadassa maassa. WWF:n tavoitteena on tulevaisuus, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa. Suojelemme luontoa ja ratkaisemme maapallon vakavimpia ympäristöongelmia innostamalla ihmiset mukaan muutokseen. WWF Suomen globaalikasvatus painottuu ympäristökasvatukseen. Koulutamme opettajia, tuotamme opetusmateriaalia ja tarjoamme kouluvierailijoita vuosittain vaihtuvista teemoista. WWF Suomen vapaaehtoinen Nuorten tiimi on vahvasti mukana toiminnan suunnittelussa. Globaalikasvatuksessa teemme tiivistä yhteistyötä kumppanimaittemme, tällä hetkellä erityisesti Nepalin kanssa.
Globaalikasvatuksen osa-alueet