Väestöliitto ry

Väestöliitto ry

Esittely

Väestöliitto on 1941 perustettu hyvinvointialan järjestö ja ihmisoikeustoimija. Toiminnassa painottuu ihmisten hyvinvoinnin lisääminen, monikulttuurisuuden vahvistaminen, seksuaaliterveyden ja -oikeuksien edistäminen niin Suomessa kuin globaalisti. Väestöliitto toteuttaa kehitysyhteistyötä Malawissa, Afganistanissa, Nepalissa, Tadzhikistanissa ja Keski-Aasian tasavalloissa yhdessä suomalaisten ja paikallisten järjestöjen kanssa. Väestöliitto keskittyy globaalikasvatuksessaan seksuaalioikeuksiin ja kestävään kehitykseen. Globaalikasvatuksen tavoitteena on lisätä tietämystä seksuaaliterveyden ja -oikeuksien sekä haavoittuvimpien ryhmien aseman parantamisen merkityksestä ihmisten hyvinvoinnin lisäämisessä ja kestävän kehityksen edistämisessä. Erilaisia seksuaaliterveys –ja oikeuksiin ja kestävään kehitykseen liittyvää materiaalia löytyy niin nuorille kuin ammattilaisille suunnattuna.