UNDP, YK:n kehitysohjelma

UNDP, YK:n kehitysohjelma

Esittely

YK:n kehitysohjelma UNDP on YK:n maailmanlaajuinen kehitysyhteistyöverkosto, joka toimii noin 170 maassa ja alueella. UNDP koordinoi ja tukee kansallisia ponnisteluita Agenda 2030 -ohjelman toteuttamiseksi ja etsii paikallisia ratkaisuja globaaleihin ja kansallisiin kehityshaasteisiin yhteistyössä hallitusten ja kansalaisten kanssa. UNDP:n Pohjoismaiden toimiston Muuttuuko maailma paremmaksi? -kirjassa kuvataan kattavasti ja helposti lähestyttävällä tavalla maailman kehitystä viime vuosikymmeninä. Se sisältää ajankohtaista tietoa saavutuksista ja haasteista sekä kestävän kehityksen tavoitteista. Kirja sopii sekä opetusmateriaaliksi kouluihin että taustamateriaaliksi globaalikasvatusta tekeville järjestöille. Kirjan sisältöön liittyy eri luokka-asteille sopivia valmiita verkkoharjoituksia, joiden avulla opetuksessa voidaan käsitellä maailmanlaajuisia kysymyksiä. Harjoitukset on laadittu Ruotsissa yhteistyössä Den Globala Skolan -hankkeen kanssa. Den Globala Skolan -verkostoon kuuluu yli 12 000 opettajaa, joilla on vankka kokemus kasvatustyöstä.
Globaalikasvatuksen osa-alueet