Taksvärkki ry

Taksvärkki ry

Esittely

Taksvärkki ry on globaalikasvatuksen ja kehitysyhteistyön asiantuntijajärjestö. Taksvärkki ry:n globaalikasvatus edistää yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia, herättelee purkamaan stereotypioita globaalista etelästä ja kannustaa nuoria toimimaan aktiivisina kansalaisina. Globaalikasvatus kehittää maailmankansalaisen tietoja, taitoja ja asenteita perus- ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmien mukaisesti. Taksvärkki ry tarjoaa oppilaitoksille ja nuorisotoimintaan toiminnallisia työpajoja, oppimateriaalia sekä lukuvuosittain vaihtuvan Taksvärkki-kampanjan. Kouluvierailuilla ja työpajoissa käsitellään nuoria puhuttelevalla tavalla kestävää kehitystä ja lasten oikeuksia sekä tutustutaan nuorten toimintaan globaalissa etelässä. Taksvärkki ry tarjoaa lisäksi oppimateriaalia ja koulutusta globaalikasvatuksesta opettajille ja nuorisotyöntekijöille. Lisätietoja Taksvärkin globaalikasvatustoiminnasta löytyy osoitteesta https://www.taksvarkki.fi/category/opettajille.