Taksvärkki ry

Taksvärkki ry

Esittely

Taksvärkki ry on kansalaisjärjestö, jonka kehitysyhteistyöhankkeet edistävät kehitysmaiden lasten ja nuorten elinoloja ja ihmisoikeuksia. Kampanjoillaan Taksvärkki kannustaa suomalaisia nuoria maailmanlaajuiseen yhteisvastuuseen.   Taksvärkki ry tekee globaalikasvatusta peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Tavoitteena on yhtäältä antaa oppilaille tietoa heidän ikätovereidensa elämästä kehitysmaissa ja toisaalta innostaa toimimaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta.   Taksvärkki ry:n globaalikasvatuksen kuuluu olennaisena osana vuotuiset koulukampanjat, joiden teemana on aina jokin nuoria koskettava globaali kehityskysymys, jota lähestytään lapsen oikeuksien näkökulmasta. Koulukampanjat pitävät sisällään niin kouluvierailuja kuin opettajien työn tueksi tuotettavaa materiaalia. Kouluvierailuilla käytetään toiminnallisia, nuorten osallisuuteen kannustavia menetelmiä. Taksvärkki ry tuo viestin henkilökohtaiselle tasolle, nuorelta nuorelle -periaatteen mukaisesti.
Globaalikasvatuksen osa-alueet