Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry

Esittely

Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Se on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvoja, jonka jäseninä on 128 valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan järjestöä. Allianssin tarkoituksena on edistää nuorten kasvua yhteiskunnan vastuullisiksi jäseniksi, osallistumista päätöksentekoon ja kansainväliseen toimintaan. Allianssi palvelee nuorisojärjestöjä ja nuorisotyötä. Allianssi lähettää nuoria YK:n eri kokouksiin edustamaan nuoria Suomessa ja tukee heitä tehtävässään. Joka vuosi valitaan ilmasto- ja YK-nuorisodelegaatti ja joka toinen UNESCO:n kokouksiin nuori ja NORDBUK-edustaja. Tarjoamme nuorten kanssa toimiville koulutusta ja menetelmiä osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseen. Koulutussisältöjämme ovat mm. yhdenvertaisuussuunnittelu, vihapuheeseen puuttuminen, oppilaskuntatoiminta, aktiivinen kansalaisuus ja toiminnalliset menetelmät osallistamiseen. Lisäksi tarjoamme Art Against Racism- ja Elävä kirjasto -menetelmäkoulutuksia.
Globaalikasvatuksen osa-alueet
Kohderyhmät