Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto FIMU ry

Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto FIMU ry

Esittely

Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto FIMU ry perustettiin vuonna 1999. Liiton nimestä käytetään vakiintunutta lyhennettä Fimu. Fimu-lyhenne juontuu liiton englanninkielisestä nimestä Finnish Multicultural Sports Federation. Monikulttuurisen liikunnan valtakunnallisena kattojärjestönä Fimu edistää maahanmuuttajien ja maahanmuuttajataustaisten mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa Suomessa, valvoo liikuntatoimintaa järjestävien maahanmuuttajayhdistysten yhteisiä etuja liikuntasektorilla ja nostaa monikulttuurisen liikunnan asioita yhteiskunnalliseen keskusteluun esimerkiksi kampanjoiden, projektien ja verkostojen avulla.