Suomen YK-liitto ry

Suomen YK-liitto ry

Esittely

Suomen YK-liitto on vuonna 1954 perustettu kansalaisjärjestö, joka tekee tunnetuksi ja tukee Yhdistyneiden kansakuntien toimintaa ja periaatteita. YK-liitto kasvattaa ja kouluttaa maailmanlaajuisesta vastuusta ja vaikutusmahdollisuuksista, välittää ja tuottaa tietoa YK:sta ja sen toiminnasta ja vaikuttaa suomalaiseen YK-politiikkaan. Suomen YK-liiton koulutustoiminta tukee YK:n ja Unescon asettamia kasvatus- ja koulutustavoitteita. YK-liitto keskittyy globaalikasvatuksen toiminnoissaan YK:n toiminnan ja kestävän kehityksen tavoitteiden tunnetuksi tekemiseen, ihmisoikeuksien edistämiseen ja vastuullisen kansalaisuuden tukemiseen. Koulutustoiminnan keskeisimpiä kohderyhmiä ovat lasten ja nuorten parissa toimivat opettajat, ohjaajat ja kasvattajat, opettajaksi opiskelevat sekä liiton jäsenjärjestöjen vapaaehtoiset kouluttajat.
Globaalikasvatuksen osa-alueet