Suomen United World Colleges -yhdistys ry

Suomen United World Colleges -yhdistys ry

Esittely

Suomen UWC-yhdistys valitsee vuosittain stipendiaatit UWC-kouluihin ympäri maailmaa. Lisäksi yhdistys tiedottaa UWC-liikkeen toiminnasta Suomessa ja järjestää toimintaa jo kouluista valmistuneille UWC-alumneille. United World Colleges (UWC) -koulut ovat kansainvälisiä kouluja, joissa lukioikäiset nuoret eri puolilta maailmaa elävät yhdessä intensiiviset kaksi vuotta. Kaikille UWC-kouluille on yhteistä UWC-järjestön periaatteiden noudattaminen. Päämääränä on tehdä kansainvälisestä koulutuksesta yhteisymmärrystä edistävä voima ja vähentää ennakkoluuloja. Keskeistä UWC-elämälle on International Baccalaureate (IB) -tutkinnon ohella tapahtuva palvelu-, harrastus- ja projektitoiminta. Nämä yhdessä pyrkivät kehittämään UWC-oppilaista vastuullisia kansalaisia, jotka aktiivisesti toimivat sellaisten arvojen hyväksi kuin rauha, oikeudenmukaisuus, ymmärtäminen ja yhteistyö.
Globaalikasvatuksen osa-alueet
Kohderyhmät