Suomen Rauhanliitto - Finlands Fredsförbund ry

Suomen Rauhanliitto - Finlands Fredsförbund ry

Esittely

Rauhanliitto on rauhankysymysten asiantuntija ja yli kymmenen suomalaisen rauhanjärjestön kattojärjestö. Rauhanliitto edistää konfliktien ennaltaehkäisyä, sovittelua ja rauhanrakentamista maailmassa. Rauhankoulu on Suomen Rauhanliiton toimintamuoto. Rauhankoulu tarjoaa kouluille globaalikasvatuksen toimintakokonaisuuksia, koulutusta kasvatusalan ammattilaisille ja opiskelijoille, sekä kehittää pedagogisia menetelmiä. Opetusmenetelminä Rauhankoulussa käytetään kokemuksellisia ja toiminnallisia menetelmiä, erityisesti osallistavan draaman työtapoja. Toimintaa on Turussa, Tampereella ja Uudellamaalla. Rauhankoulun maksuttomat toimintakokonaisuudet ovat suunnattu peruskoulun 4. – 9. -luokille ja lukioryhmille. Rauhankoulussa opitaan pedagogisen draaman avulla globaaleista kehityskysymyksistä, YK:n kestävän kehityksen tavoitteista, ihmisoikeuksista, aktiivisesta kansalaisuudesta ja globaaliin vastuuseen kasvamisesta. Toimintakokonaisuudet tukevat opetussuunnitelmien mukaista globaalikasvatusta ja laaja-alaista osaamista sekä toimivat oppiainerajat ylittävänä menetelmänä. Opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille suunnattujen koulutusten tavoitteena on antaa tuleville ja nykyisille opettajille ja kasvattajille valmiuksia ja välineitä käsitellä globaaleja oikeudenmukaisuus- ja kehityskysymyksiä lasten ja nuorten kanssa. Koulutuksia järjestetään vuosittain noin 20 eri puolilla Suomea. Lisätietoja Suomen rauhanliiton globaalikasvatustoiminnasta löytyy osoitteesta www.rauhankoulu.fi.