Suomen Rauhanliitto - Finlands Fredsförbund ry

Suomen Rauhanliitto - Finlands Fredsförbund ry

Esittely

Rauhanliitto on rauhankysymysten asiantuntija ja yli kymmenen suomalaisen rauhanjärjestön kattojärjestö. Rauhanliitto edistää konfliktien ennaltaehkäisyä, sovittelua ja rauhanrakentamista maailmassa. Rauhanliitto toteuttaa yhteistyössä Rauhankasvatusinstituutti ry:n kanssa Rauhankoulu-toimintaa. Rauhankoulu tarjoaa kouluille rauhan- ja globaalikasvatuksen toimintakokonaisuuksia, koulutusta kasvatusalan ammattilaisille ja opiskelijoille, sekä kehittää pedagogisia menetelmiä. Opetusmenetelminä Rauhankoulussa käytetään kokemuksellisia ja toiminnallisia menetelmiä, erityisesti osallistavan draaman työtapoja. Toimintaa on Turussa, Tampereella, Joensuussa, Vaasan alueella ja pääkaupunkiseudulla. Rauhankoulun maksuttomat toimintakokonaisuudet ovat suunnattu peruskoulun 4. – 9. -luokille ja lukioryhmille. Rauhankoulu-päivien aikana opitaan pedagogisen draaman avulla globaaleista kehityskysymyksistä, ihmisoikeuksista, arkisista ja globaaleista konflikteista sekä niiden rauhanomaisesta ratkaisusta, aktiivisesta kansalaisuudesta ja globaaliin vastuuseen kasvamisesta. Toimintakokonaisuudet tukevat uusia opetussuunnitelmia ja laaja-alaista osaamista, sekä toimivat oppiainerajat ylittävänä menetelmänä. Opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille suunnattujen koulutusten tavoitteena on antaa tuleville ja nykyisille opettajille ja kasvattajille lisää valmiuksia ja välineitä käsitellä globaaleja oikeudenmukaisuus- ja kehityskysymyksiä lasten ja nuorten kanssa. Koulutuksia järjestetään vuosittain noin 20 eri puolilla Suomea.
Globaalikasvatuksen osa-alueet