Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry

Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry

Esittely

Partio on kaikille avointa, vapaaehtoista ja puoluepoliittisesti sitoutumatonta toimintaa. Partion päämääränä on luoda parempi maailma kasvattamalla aktiivisia yhteiskunnan jäseniä.   Partiolaiset toteuttavat toiminnassaan aktiviteetteja globaalikasvatuksen eri osa-alueilta, lisäksi järjestöllä on erilaisia aiheeseen liittyviä teemoja ja kampanjoita. Nettisivuillamme on globaalikasvatuksen materiaaleja, joita on tuotettu mm. kehitysyhteistyöhankkeidemme yhteydessä.   Partiota harrastetaan paikallisyhdistyksissä eli 800 lippukunnassa ympäri Suomen. Suomessa partiolaisia on 65 000 ja koko maailmassa 40 miljoonaa.